/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in English Page in Armenian
Hovhannes Toumanian
1869-1923

Film

The different steps of Toumanian’s creations
Verses
Poems
Legends and ballads
Quartets
Stories
Fairytales
Translations
Criticism and discourses
Studies and analyses
Educational games
Proverbs
Great men according to Toumanian

«Հոգուս հատոր…»-1881 թ.

Աղոթք-1887 թ.

Գութանի երգը-1887 թ.

Ամառվա գիշերը գյուղում-1887 թ.

Հին օրհնություն-1887 թ.

Նահատակ-1888 թ.

«Երանություն էր խոստացել հույսս ինձ…»-1889 թ.

Վերջին խոսք-1889 թ.

«Ես նայում եմ. իմ առջև…»-1889 թ.

Մանկություն-1889 թ.

«Ներիր, ո՛վ կույս, որ հուզեցի…»-1889 թ.

«Ա~խ, երանի թե լիներ մի հնար…»-1889 թ.

Նախերգանք-1890 թ.

Մո՛ւթ ու խավար իմ հայրենիք-1890-ական թ.

«Այդ ի~նչ սրտամաշ տխրություն է քեզ…»-1890 թ.

«Եթե իմ վերջին հայացքը մնա…»-1890 թ.

«Պանդուխտն երգեց օտար երկրում…»-1890 թ.

«Մի ՛որոնիր մի ժամանակ…»-1890 թ.

«Շատերի նման նա էլ խեղդվեցավ…»-1890 թ.

Խորհրդածություն-1890 թ.

Մարգարե-1890 թ.

A la Նադսոն. Պոետին-1890 թ.

Գիշերային առաջին աստղի դիմաց-1890 թ.

Չարամիտներին-1890 թ.

Դարձյալ նրանց-1890 թ.

Միամիտներին-1890 թ.

«Ո՛հ, խնայեցեք, մի՛ հիշեցնեք ինձ…»-1890 թ.

Հիշողություն հայրենիքից-1890 թ.

«Ո՛հ, մեղմացնել չես կարող դուն…»-1890 թ.

«Դեռ անհիշելի վաղ մանկությունից…»-1890 թ.

Նրան-1890 թ.

Ազդ-1890 թ.

«Ոչ յօրինակ այլոց…»-1890 թ.

Համերգ-1890 թ.

Երգչին-1890 թ.

Իսրայել-1890 թ.

Տարոնի գարունը-1890 թ.

Տարոնի առավոտը-1890 թ.

Գիշեր-1890 թ.

«Կուրծքս երբեմն եռ է գալիս և հուզվում…»-1890 թ.

Նկարիչ Գ. Բաշինջաղյանի «Ձորագետը գիշերով» նկարի առաջ-1890 թ.

«Քրիստոս հարյավ հրաշափառ…»-1890 թ.

Տապանագիր-1890 թ.

«Խղճալի՜ մարդ, տոգորված…»-1891 թ.

«Ա~խ ես երանի…»-1891 թ.

Երգչի վրեժը-1891 թ.

Կանչ-1891 թ.

«Սիրելի ընկեր, շատ ոգևորվել…»-1891 թ.

Պատվեր-1891 թ

Նվեր Ան. Աբ.-ին-1891 թ.

N.N.-ին-1891 թ.

Սարերում-1891 թ.

«Երբ տեսնում եմ, մարդ տակավին…»-1891 թ.

Կորուստից հետո-1891 թ.

«Հուսահատությունը տիրել է կյանքին…»-1891 թ.

Հրաժեշտ-1891 թ.

Խե՜ղճ Ադամյան-1891 թ.

Դերասան Ադամյանի մահը-1891 թ.

Աստղերի հետ-1891 թ.

«Երբ խոսում էիր,պատմում էիր ինձ…»-1891 թ.

Խոստովանություն-1891 թ.

«Սիրելի աչեր…»-1891 թ.

«Թե հոգնել ես հաղթահարված…»-1891 թ.

Ուրու-1891 թ.

«Երբ գիշերային…»-1892 թ.

Ռոմանս-1892 թ.

Երազ-1892 թ.

«Բանաստեղծը ծերացել է…»-1892 թ.

Առավոտ-1892 թ.

«Ես սիրել եմ վարդը տըժգույն…»-1892 թ.

Հիշի՜ր…-1892 թ.

Օր Օ. Բ-ին-1892 թ.

Կասկած-1892 թ.

«Սիրելի Ջիվան, ընկերդ իմ հոգու…»-1892 թ.

«Ա՛խ, ո՜րքան փարթամ կյանքը ծաղկում է…»-1892 թ.

«Լսու՞մ ես դու էլ, թե ինչ են խոսում…»-1892 թ.

«Սըրտիս թագուհի…»-1892 թ.

«Օ՜, լու՛ռ կաց, ընկե՛, այդ ի՞նչ ես երգում…»-1892 թ.

Տենչ-1892 թ.

Մոռացված սեր-1892 թ.

Վատ օրեր-1892 թ.

Օր. Օ. Վ.-ին-1892 թ.

Աղբյուր-1892 թ.

Հաշտություն-1892 թ.

Քրիստոսն անապատում-1892 թ.

«Մութն էր երկինքը, ոչ ոք չըտեսավ…»-1892 թ.

Իմ սերը-1892 թ.

«Ինձ մի´ խընդրիր, ես չեմ երգի…»-1892 թ.

Օտարության մեջ-1892 թ.

Ամառային երեկո-1892 թ.

Օր. Օ. Գ.-ի ալբոմում-1893 թ.

«Քրիստոս հարյավ…Ա՜խ, և այս հոծ…»-1893 թ.

«Ատելուս համար…»-1893 թ.

Ն. Բարաթաշվիլու դամբանի վրա-1893 թ.

«Հոսի՛ր արտասուքս անկեղծ տխրության…»-1893 թ.

Նա նստած էր…-1893 թ.

Այվազովսկու նկարի առջև-1893 թ.

Հայ ուխտավորին-1893 թ.

Խրճիթում-1893 թ.

Նոր տարի-1894 թ.

«Ես ասացի. «Դու ծաղկում ես…»-1894 թ.

Մի հառաչանք-1894 թ.

«Եթե մի օր, անու´շ ընկեր…»-1894 թ.

Երկու սև ամպ-1894 թ.

Ժպտուն աչքեր-1894 թ.

Նմանություն-1894 թ.

Գիշեր-1895 թ.

Ո՞վ տարավ-1895 թ.

Բայրընին-1895 թ.

Հարություն-1896 թ.

«Երանի նըրան, ով որ քընեած…»-1896 թ.

Գաղթականի երգը-1896 թ.

Անդարձ ճամփորդներ-1896 թ.

Տպավորություններ-1897 թ.

Երկար գիշերներ-1897 թ.

Հայի զարմանքը-1897 թ.

Հայի տրտունջը-1897 թ.

Տրտմության սաղմոսներից,Ա-1898 թ.

Տրտմության սաղմոսներից,Բ-1898 թ.

Գարնան հիշողություն-1898 թ.

Մոռացված վարդեր-1898 թ.

Հայի ցավը-1898 թ.

Գրականական «մազանդա»-1898 թ.

Տխուր գիշեր-1898 թ.

Այն օրից-1898 թ.

Վայր ընկնող աստղեր-1899 թ.

Մեր ազգային վիպասան Պերճ Պռոշյանին` իր քառասնամյակին-1899 թ.

Օր. Մ.-ին-1899 թ.

Ափսո՜ս…-1899 թ.

Կտակ-1899 թ.

«Երնեկ թիթեռ ես լինեի…»-1899 թ.

Կորած ցնորքներ-1899 թ.

«Մութ ու խավար իմ հայրենիք…»-1899 թ.

Օջախի երգը-1900 թ.

Ցոլուն աստղեր, ջինջ եթերում-1900-ականներ

«Ինչու՞ էդպես ինձ մոռացար…»-1900 թ.

Դարամիջի ժամին-1901 թ.

Ռուստեմին-1901 թ.

«Կգան, կանցնեն շատ-շատ ամիս ու տարի…»-1901 թ.

Հ.Ղ.Ալիշանի հիշատակին-1901 թ.

Աստծո սպառնալիքը-1902 թ.

«Դու քո ճամփե՛ն գընա, քույրիկ...» -1902 թ.

«Ա~խ, ի~նչ լավ են սարի վըրա…»-1902 թ.

Ընկերիս

«Նըստած եմ տըխուր, մենակ մի ժայռի…»-1902 թ

Հայոց վիշտը

Մեր ուխտը

Տրտունջ

«Պանդուխտ եմ, քույրիկ, մանուկ օրերից…»-1902 թ.

Խորհրդավոր մեռելը-1902 թ.

Հայոց լեռներում-1902 թ.

Մեր նախորդներին-1902 թ.

Անմահությանը-1903 թ.

«Մենք փառքեր ունենք թաղված հողի տակ…»-1904 թ.

«Այստեղ մի վսեմ խորհուրդ է ապրում…»-1904 թ.

Աղվեսը-1906 թ.

Կաքավի գովքը-1907 թ.

Լուսաբացին-1907 թ.

Կույր աշուղը-1907 թ.

Խնոցի-1907 թ.

Ուլունք-1907 թ.

Փիսոն-1907 թ.

Ամպն ու սարը-1907 թ.

Կանանչ ախպեր-1907 թ.

Արագիլ-1907 թ.

Գութան-1907 թ.

Ճնճղուկներ-1907 թ.

«Ժամանակն անվերջ, տիեզերքն անհուն…»-1907 թ.

Ընտրյալը-1907 թ.

Աշնան վերջը-1907 թ.

Ուրագ ու սղոց-1907 թ.

Ծույլ աղջիկը-1907 թ.

Կռունկներ-1907 թ.

Ծիտը-1907 թ.

Ծագումն-1908 թ.

«Է´հ, ո՞վ գիտի, մենք ապիկար…»-1908 թ.

Ճախարակ-1908 թ.

Փոքրիկ երկրագործ-1908 թ.

Քամին-1908 թ.

Արտուտիկ-1908 թ.

Կալի երգը-1908 թ.

Դժար տարի-1908 թ.

Առավոտ-1908 թ.

Աշնան վերջը-1909 թ.

Փոքրիկ երկրագործ-1909 թ.

Գարնան առավոտ-1909 թ.

Վայրէջք-1909 թ.

Ավերակում-1909 թ.

Գետակը-1909 թ.

«Նորից եկան էն հավքերը…»-1909 թ.

Տերևաթափ-1909 թ.

Օր. Պ.Պ.-ին-1909 թ.

Parodia-1910 թ.

Սոխակի վիշտը-1910 թ.

Կաքավի ողբը-1910 թ.

Գարնան հրավեր-1911 թ.

Մանուկն ու ջուրը-1911 թ.

Երկու հոգի-1912 թ.

Խորհրդածություն հայկական հարցի վրա-1913 թ.

«Տաղով եկավ…»-1913 թ.

«Թեպետև բախտը մեզ շատ հարվածեց…»-1913 թ.

Ծաղիկների երգը-1913 թ.

Քաջ կիվիվը-1914 թ.

Վերջին տագնապը-1914 թ.

Հայրենիքիս հետ-1915 թ.

«Ձեռաց»-1915 թ.

Վերջին օրը-1915 թ.

«Շուռ է գալիս ծանր քարը…»-1915 թ.

Աղթամարի կղզում-1915 թ.

Հոգեհանգիստ-1915 թ.

Բարձրից-1915 թ.

Դժոխքի հանդեպ-1916 թ.

«Մեզ մոտ եք եկելձյունի աշխարհից…»/Վ. Բրյուսովին/-1916 թ.

Գերության մեջ-1916 թ.

Վրաստանի համար-1916 թ.

«Շնորհավոր»-1917 թ.

Գրադարանս-1917 թ.

Արփենիկի ալբոմից-1917 թ.

Նվարդի ալբոմից-1917 թ.

«Մայրըդ էն օրն ասում էր ինձ…»-1917 թ.

«Կանցնեն օրերն, Անուշ ջան…»-1917 թ.

«Քոշաքարում ես վազել եմ…»-1917 թ.

«Երկա~ր, երկա~ր ման եկա…»-1917 թ.

Իմ երգը-1918 թ.

Տիկին Նիմֆա Գորոդեցկուն-1918 թ.

Պատրանք-1918 թ.

Ս. Նունեի պատկերի առաջ-1918 թ.

Նվեր Վրաստանի բանաստեղծներին-1919 թ.

«Զըվարթ երամով դուք եկաք ինձ մոտ…»-1919 թ

Տիեզերքի ընթերցումը-1920 թ.

Սիրիուսի հրաժեշտը-1922 թ.