/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in Armenian Page in English
Հովհաննես Թումանյան
1869-1923

եՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ...ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ28.09.14 / ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ-Նարինե ԹուխիկյանՍտեղծագործական կյանքի փուլերը
Բանաստեղծու-
թյուններ
Պոեմներ
Լեգենդներ և բալլադներ
Քառյակներ
Պատմվածքներ
Հեքիաթներ
Թարգմանություններ և փոխադրություններ
Քննադատություններ և հրապարակա-
խոսություններ
Ուսումնասիրու-
թյուններ
Հայրենագիտական խաղեր
Ասույթներ
Մեծերը Թումանյանի գնահատմամբ

ՔՆՆԱԴԱՏՈԻԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականությունը, տպագրական խոսքը մի անհատի, մի ժողովրդի, մի ազգի հոգեկան կարողությունն է, որ հանդես է հանում: Եթե այդ անհատը, կամ ժողովուրդը ունի բարոյական մի կոչում, կյանքի մի վսեմ խորհուրդ, յուր մեջ կրում է աստվածային տարր, նրա խոսքն էլ, անշուշտ կլինի արտահայտություն մաքրության, վեհության, ճշմարտության, բանական, անկաշառ դատողությունների, անկեղծ ու վսեմ մտածմունքների և գեղեցիկ զգացմունքների:
Հովհ. Թումանյան «Մամուլ», 1899թ.

Իբրև մանկագիր, բանաստեղծ, հրապարակախոս Թումանյանը բազմիցս հանդես է եկել ժամանակի մամուլի էջերում: Նա ասպարեզ մտավ 1887 թ. օգոստոսի 15-ին, «Նոր-Դար» օրաթերթում անստորագիր «Մի ավանդություն» (Դսեղ գյուղի ընդհանուր նկարագրությամբ և գյուղացիների նիստ ու կացի մասին) հոդվածով:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ (1887-1922թթ.) ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ, ԵՐԿԵՐԻ, ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ` ԸՍՏ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ԺԱՆՐԻ

1.«Մի ավանդություն», Հովհ. Թումանյանի առաջին գրավոր ելույթն է, տպագրվել է անստորագիր, Նոր-Դար օրաթերթ, 1887, N-136

2.Մոճոռյան Պետրոս «Բանաստեղծություններ», Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1892, N-10

3.Խորենացու «Տենչայր Սաթենիկ» հատվածի առթիվ, Հորիզոն հանդես, Թիֆլիս, 1894, էջ 168-176

4.Բորչալվում, Հորիզոն հանդես, էջ 149-167

5.Հրատարակչական ընկերության «Լոտոն» , Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1895, N-149

6.Արգելքներ, Մշակ, 1896, N-104

7.«Համլետ», ողբերգություն Շեքսպիրի, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1896, NN-40,41,43,44,45, «Մատենախոսություն բաժնում»

8.Նամակ խմբագրության, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1897, N-4

9.Նամակ խմբագրության, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-12

10.Ընդդիմախոսություն, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-14

11.Իմ հաշիվը հրատարակչական ընկերության հետ, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-16

12.Նամակ խմբագրին, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-16

13.Բարձրաքաշ Ս. Գրիքորի վանքը, «Արաքս», գրական-գեղարվեստական պատկերազարդ հանդեսի երկրորդ գրքում, «Տեղացի» ստորագրությամբ

14.Тифлисский уезд, 25-го июля, Новое обозрение, 1898, N-5004

15.“Нам сообщают”, “Новое обозрение”, 1898, N-5018

16.“В дополнении ко вчерашнему…”, Новое обозрение, 1898, N-5019

17.Дерзкий грабеж близ Аджикенда, Новое обозрение, 1898, N-5021

18.Еще о разбое близ Аджикенда, Новое обозрение, 1898, N-5024

19.О преследовании разбойников в Казахском уезде, Новое обозрение, 1898, N-5031

20.Ограбление близ селения Кизил-Аджило, Новое обозрение, 1898, N-5037

21.“В понедельник, 14-ог сентября…”, Новое обозрение, 1898, N-5051

22.Шулаверы, 18-го сентября, Новое обозрение, 1898, N-5056

23.«Տաղանդ և բթամտություն», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1898, N-49

24.«Մեր գրական վարք ու բարքից», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-13

25. «Ընդդիմախոսություն», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-26

26.Շեքսպիր, Համլետ, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1900, N-9

27.Գրողի բողոքը, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1902, N-10

28.Քառասուն տարի, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1902, N-11

29.«Աղայանց» (Ղ. Աղայանի գրական-մանկավարժական գործունեության 40-ամյակի առթիվ), Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1911, N-5-6

30.Նամակ խմբագրության, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1904, N-262

31.Պ. Նիկ. Տեր-Ղևոնդյանը և իմ «Շունն ու կատուն», Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1904, N-278

32.Լոռուց, Արաշալույս օրաթերթ, Թիֆլիս, 1906, N-8

33.Լոռեցիների կոչը, Արաշալույս օրաթերթ, Թիֆլիս, 1906, N-36

34.Անկեղծ չենք, «Փայլակ», Թիֆլիս, 1907, N-6

35.Թյուրիմացության պատճառով, Ժայռ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1907, N-22

36.Նամակ խմբագրության, Խարիսխ օրաթերթ, Թիֆլիս,1907, N-8

37.«Վիրավորական հարգանք», (Պերճ Պռոշյանի թաղման առթիվ), Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1907, N-17

38.Հայոց ազգային կենտրոնական գրադարան Թիֆլիսում, Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1908, N-41

39.Հայոց նոր գրականության հիսնամյակը, Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1908, N-119

40.Ո´չ գրական ոչնչությունները քննադատ,(Ռ. Դրամբյանի «Գրական մեծությունները բանագող» հոդվածի դեմ), Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1909, N-169-170

41.Թյուրիմացության մութի մեջ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1909, N-40

42.Հոբելյանների դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1909, N-54

43.Մեծ ցավը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-55

44.Ձևն ու հոգին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-9

45.Մի երկու խորհուրդ մեր գավառական մամուլին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-26

46.Ռուսահայ գրողներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-37

47.Բողոքի դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-75

48.«Համլետ»-ի չարչարանքի շաբաթը Թիֆլիսում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-80

49.Տխուր Գ. Վ.-ն,(Մշակի աշխատակից Գրիգոր Վարդանյանի «Տխուր փաստեր» հոդվածի դեմ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-83

50.Հայատառ թուրքերենը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-86

51.Հայի ոգին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-91

52.Ուղղված «Վերք Հայաստանին», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-96

53.Մշակի պարոն Գ. Վ.-ին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-98

54.Թե ինչպես իմ «Անբախտ վաճառականները» դարձավ “Американская”, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-99

55.Լեզվական փոխառությունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-103

56.Մեծ խնդիր, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-120

57.«Ազատ են…» Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-121

58.Կեղտոտ մամուլ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-122

59.«Մուղնու ծխականին», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-123

60.3 Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, кн.XII, СПБ, 1910, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-125

61.Վարագու հոբելանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-126

62.Հայ ուսուցչի դատը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-127

63.Դառնացած ժողովուրդ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-130

64.Հայերեն չգիտեն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-131

65.Ելքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-133

66.Պատճառը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-134

67.Հ. Առաքելյանը և Գր. Արծրունու գլխարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-136

68.Ընդհանուր ուսուցչական խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-139

69.Հայոց կաթողիկոսի այցը Կովկասի փոխարքային, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-140

70.Ուղղագրության մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-142

71.Վռազ պատասխան պարոն Ա. Մեղրյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-173

72.Շնորհավորում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-208

73.Մեր հրատարակչական ընկերությունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-218

74.«Հայ ժողովուրդը հեղափոխական», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-219

75.Վրիժառության ախտը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-220

76.Ամսագրի կարիքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-221

77.Մեր մամուլն ու իր ընթերցողը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-223

78.Թիֆլիսի թեմական ժողովը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-224

79.Ազգագրական գործը մեզանում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-229

80.Հայոց թատրոնի բացումը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-230

81.Չար վերաբերմունք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-231

82.Քաղաքականությունը և մենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-237

83.Հայ ուսուցչի ռոճիկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-239

84.Նորերի համար, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-242

85.Դատապարտում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-245

86.Լ.Ն. Տոլստոյի մահվան առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-249

87.Լև Տոլստոյ, Հասկեր օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-11

88.Շիրվանզադեի հոբելյանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-253

89.Անարդար որոշում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-260

90.Ամենքը միասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-266

91.Էջմիածնի ցավը (կաթողիկոս Մատթեոս Իզմիրլյանի մահվան կապակցությամբ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-277

92.Խրիմյան և Իզմիրլյան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-278

93.Չպաշտպանենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-279

94.Ազնիվ մարդը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-281

95.Մեծերից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-284

96.Հ. Առաքյալները և Էջմիածնի վերջին դեպքերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-290, 291, 293

97.Բաց նամակ պարոն Առաքելյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-292

98.Հայ գրողներին, Հորիզոն, 1911, N-1

99.«Մշակի» խմբագրությանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-6

100.Դեպի դատարան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-11

101.Ճեմարանի և թեմական դպրոցների մասին Գր. Չալխուշյանի առաջարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-12, 13, 14

102.Հիմնավոր մեղադրանք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-17

103.Վայելուչ խոսակցություն պարոն Ա. Եզեկյանի հետ (Ի պատասխան Ա. Եզեկյանի «Հայհոյողը» հոդվածի)

104.Գավառական երեկույթներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-25

105.Պարոն Գր.Չալխուշյանի երկու խոսքի դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-30

106.Անցնենք տոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-47

107.Բարոյական օրենք, Հորիզոն, 1911, N-62

108.Պետք է խրախուսել, Հորիզոն, 1911, N-74

109.Մեծ և անմահ, Հորիզոն, 1911, N-75

110.Զգույշ պետք է լինել, Հորիզոն, 1911, N-87

111.Նաղաշ Հովնաթանը և նրա, Քուչակ Նահապետի ու Սայաթ-Նովայի սերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-90

112.Արևելքից արևմուտք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1911, N-101

113.Սիրելի Շիրվան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-108

114.Արձան Խաչատուր Աբովյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-5

115.Գրական ֆոնդ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-119

116.Կաթողիկոսական ընտրելիները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-199

117.«Մեծ մոլորեցնողը և ծանր հանցավորը», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-218

118.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-220

119.Պատասխան պարոն Կատոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-222

120.«Հովիտի» Կատոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-227

121.Ղ. Աղայանի երկերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-238

122.Հին խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-240

123.«Հայոց պատմություն», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-71

124.Հայագիտության ազգային ֆոնդը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-91

125.Տխուր հիշողություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-130

126.Կոչ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-234

127.Կովկասի հայոց գրական ընկերությունն ու իր քննադատները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-234

128.Սայաթ-Նովայի շիրիմը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-259

129.Հրավիրելու իրավունք չկա, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-265

130.Վերջ պետք է լինի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-278

131.Ներածական խոսք հայ գրողների ընկերության առաջին երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-279

132.Եզրափակման խոսք հայ գրողների ընկերության առաջին երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-279

133.Մի՞թե դժվար է, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-1

134.Հայկական հարցն ու իր լուծումը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, NN-7,9,11,14

135.Մի բացատրություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-27

136.Անտեղի ու անպետք միջոց, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-30

137.Երկու մեծ թիֆլիսեցիներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913

138.Խոսք պատանի գրասերներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-59

139.Մահից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-61

140.Ավելի վատ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-64

141.Մի զարմանալի վարչության անդամ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-66

142.Հայոց ազգագրական ընկերության քարտուղարի և նրա վարմունքի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-74,75

143.«Մշակի» հանգստության համար, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-78

144.Զատկի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-81

145.Դպրոց և գրականություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-87

146.«Հովիտ» Ս. Հ.-ի քննադատականի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-95

147.Մի՞թե չեն կարող վերադառնալ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-96

148.Խոսք Րաֆֆու գերեզմանի վրա, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-99

149.Ազգային վերածնության մեծ կոչը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-110

150.Թ.Թորամանյանի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-113

151.Խոսք Ծերենցի մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-115

152.Հայոց դրամբյանիզմն ու ես, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-128,129,135

153.Փորձիչը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-140

154.Համազգային տոնը և «Մշակի» «Շ»-երը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-149

155.Իմ պատասխանն ու հարցը պարոն Գևորգ Հովսեփյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-154

156.Բաց նամակ“Тифлисский листок” թերթի խմբագիր պարոն Ալ Քիշմիշյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-214

157.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-216

158.Պետք է բարձրացնել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-218

159.Պատասխանից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-219

160.Դասագրքերի բարեփոխության խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-222

161.Հրեշավոր երևույթ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-225

162.Մեր համազգային հոբելյանը և դպրոցն ու գրականությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-229

163.Մեծ տոնը և հայ ուսուցիչն ու գրողը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-230

164.Հրավեր հայ գրողների կովկասյան ընկերության վարչությունից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-223

165.Հրավեր հայ գրողների կովկասյան ընկերության վարչությունից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-223

166.Ազնիվ ու անկեղծ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-233

167.Խոշոր հայը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-240

168.Ս. Զավարյանի բնավորության գծերից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-248

169.Հեղինակի իրավունքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-251

170.Բացման խոսք հայ գրողների ընկերության երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-254

171.Անգիտակից թշնամիներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-272

172.Նամակ խմբագրութեան, Կովկասի լրաբեր օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-282

173.Հայ հեղինակի իրավունքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-289

174.Հ. Առաքելյանը հսկում է մատաղ սերնդի բարոյականության վրա (ուղղված է Հ. Առաքելյանի «Դուք անբարոյականացնում եք մատաղ սերունդը», Մշակ,1914, N-6 հոդվածի դեմ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-8,11

175.Թ. Թումանյանի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-19

176.Դոկումենտները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1914, N-31, 32

177.Թորամանյանի «Թնդանոթները», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-48

178.Լսենք ու պաշտպանենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-56

179.Մի պայծառ շիրիմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս

180.Պետք է լսել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-114

181.Վերջին երեկույթը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-116

182.Կովկասյան էնցիկլոպեդիան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-133

183.Ազգերի պատերազն ու իրենց դյուցազունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-194

184.Ապաշավանք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-205

185.Կովկասի մեծ որդեգիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-217

186.«Սրանով կհաղթես», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-226

187.Մի «բացատրության» առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-229

188.Վերջին տագնապը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-233

189.Երրորդ զարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-242

190.Հին խոսք, Հորիզոնի հավելված օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-2

191.Զգաստություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-110

192.Մեր սրբազան հովիտները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-68

193.Հայ գրողների ընկերության կոչը (պատկանում է Հ. Թումանյանի գրչին), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-85

194.Վան ու Երևան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-101

195.Դեպի մեծ կյանքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-113

196.Կինն ու մահմեդական պետությունների անկումը, Խարիսխ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915 N-1

197.Հանգիստ ու լիքը հավատով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-166

198.Թանկ մարդու հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-224

199.Հիշողություններ Էջմիածնի որբանոցից, Լումա, մեկօրյա թերթ, 1915, N-1

200.Մի երկու վկայություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-238

201.Աղետ է, ոչ թե քաղաքականություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-246

202.Նոր «Դիվանի» առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-251

203.Քուչակ Նահապետի և Սայաթ-Նովայի ռուսերեն թարգմանությունների առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-266

204.Սա ճանապարհ չի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-274

205.Ողջունում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-7

206.Բացատրություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-10

207.Խոսք Վ. Բրյուսովի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-11

208.Հայոց պատմությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-14

209.Համաշխարհային գրական տոնը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-38

210.Ողջունում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-69

211.Մ. Նալբանդյանի հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-72

212.Շեքսպիր և Սերվանտես, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-95

213.Խոսք արտասանված Շեքսպիրի մահվան 300-ամյակի առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-96

214.Գրկանությանը ազգային պաշտպանություն պետք է լինի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-99,101,102,104

215.Գրական նկատողություններ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-108

216.Մի երկու խորհուրդ բարեգործական խորհուրդին, Համբավաբեր շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1916, N-21

217.Երկու բառ հայոց էպոսից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-114

218.Ադամյանի օրերից (հիշողություն), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-122,124

219.Ինչ են ասում… Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-126

220.Ազգային պաշտպանության խնդիրը և Ղ. Աղայանը (Ղ. Աղայանի մահվան 5-րդ տարեդարձի առթիվ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-135,136

221.Պետք է ընդունել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-149

222.Մի երկու խոսք սերբ ժողովրդական էպոսի մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-152

223.Արևելքի նոր դարագլուխը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1916, N-160

224.Գրական երեկոներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-235

225.Հայոց գրական լեզվի խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-268

226.Կարճ ու գեղեցիկ ճանապարհը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-271

227.Հայ երաժշտության մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-279

228.Հենրիկ Սենկևիչի հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-288

229.Խոսք սկսնակ բանաստեղծներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-8

230.“Поэзия Армении” գրքի երկրորդ տպագրության առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-28

231.Գործի ենք անցնում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-32

232.Էսօրվան ժողովրդի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-48

233.Հսկայի ազատությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-49

234.Վերջին ցանկությունը (Ալ. Ծատուրյանի մահվան առիթով), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-71

235.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-82

236.Հայաստանը պետք է խոսի, տպագրվել է Հայաստան օրաթերթում, 1917, N1

237.Հայկազյան ընկերությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-94

238.Ուղիղ ճանապարհը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-111

239.Հայերեն գավառական բառարան, Գործ ամսագիր, Բաքու,1917, N-7-8

240.Приветствие армянского поэта Ов. Туманяна (ուղղված վրաց ժողովրդին)

241.Открытое письмо Сергею Городецкому “Кавказское слово” օրաթերթ, 1918, N-1

242.Что может делать Грузия, “Республика” օրաթերթ, 1918, N-194

243.Հանգցրեք հրդեհը, ռուսերեն տպագրվել է “Кавказское слово” օրաթերթ, 1918, N-72

244.Անդրանիկը և Ղարաքիլիսան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-158

245.Անդրանիկը և Ղարաքիլիսան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-158

246.Հայ ժողովրդի կապը Գերմանիայի հետ, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-183

247.Վերջին տեղատվությունը, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս

248.Դիմում հայ ժողովրդին, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-29

249.Ելքը, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-92

250.Ձոն, տպագրվել է որպես առաջաբան «Հրազդան» գրական-գեղարվեստական ժողովածուի, Գիրք Ա, 1918, Թիֆլիս

251.Տիցիան Տաբիձեին, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-18

252.Պատանեկության օրերից, (Ստեփան Զորյանի (Ռոստոմի) մահվան կապակցությամբ), Հառաջ օրաթերթ, 1919, Թիֆլիս, N-11

253.Խոսք իր հիսնամյա հոբելյանի առթիվ, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-41

254.Ի պատասխան Ստ. Զորյանի ողջույնի խոսքին, Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-39

255.Խոսք մատաղ սերնդին, Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-36

256.Հայրենակցություններին օժանդակելու անհրաժեշտությունը, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-51

257.«Սաքարթվելոյի» խմբագրությանը (ի պատասխան ծննդյան 50-ամյակի առթիվ հղված շնորհավորանքի), տպ. Է 1919թ. մարտի 11-ին միաժամանակ Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-46. Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, N-52. Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-54.

258.Օգնություն հայոց գրականությանը, 1919թ. մարտի 30, միաժամանակ Աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, N-62. Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, N-68. Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-70

259.Մեր կյանքի հիմնական խնդիրը, «Մայրության և մանկության պաշտպանություն», ռուսերեն, վրացերեն և հայերեն միօրյա թերթում, 1919, Թիֆլիս

260.Հայ գրականության վիճակը, Գրական-գեղարվեստական ալմանախ, 1919, Գիրք 5

261.Ընդհանուր կամավոր տուրք, Աշխատանք օրաթերթ, 1920, N-16

262.Գնանք, (Վրաց գրականության և քնարերգության օրվա առթիվ), Նոր աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, 1920, N-26

263.Վրաց բանաստեղծությունը, Վրացերեն լեզվով տպագրվել է «Պոեզիայի օր» թերթում (վրաց Գրական ընկերության կողմից հրատարակած), 1920թ. մայիսի 7-ին

264.Светлые страницы, “Братство” հանդես, 1920, N-26

265.Օգնություն մայր Հայաստանին, Հայաստանի անկախության փոխառություն, մեկօրյա թերթ, 1920թ. օգոստոսի 2

266.Վերջին վատությունները, Նոր աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, 1920, N-148

267.Նամակ խմբագրության, «Հայ ժողովրդի երգիչը Խորհրդային Ռուսաստանին» վերնագրով, տպագրվել է Կովկասյան կոմունա պատի տպագիր լրագրի և Կարմիր Աստղ թերթի 1921 թ. մարտի 4-ի համարներում

268.Նամակ խմբագրության, Կոմունիստ օրաթերթ, Երևան, 1921, N-64

269.Հիրավի Աղայանը մեռավ (Աղայանի մահվան տասնամյակի առթիվ), Կարմիր աստղ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1921, N-100

270.Հայաստանի օգնության կոմիտե, Խորհրդային Հայաստան օրաթերթ, Երևան, 1921, N-182

271.Հայաստանի օգնության կոմիտեների առիթով, Հայաստանի օգնության կոմիտե միօրյա թերթ, 1921թ. հոկտեմբերի 16

271.Հայաստանի օգնության կոմիտեի հայտարարությունները, Կարմիր աստղ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1921, N-172

272.Սովից վատթարները, (Ի պատասխան Խորհրդային Ռուսաստանի մի քանի շրջաններում մոլեգնող սովի առթիվ արտասահմանյան մամուլում տպագրվող չարախինդ հոդվածների (տպ. Է հավելված), Մարտակոչ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1923, N-41

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊՈԵՄՆԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (պոեմ)

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (հեքիաթ)

ԱՐՁԱԿ