/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in English Page in Armenian
Hovhannes Toumanian
1869-1923

Film

The different steps of Toumanian’s creations
Verses
Poems
Legends and ballads
Quartets
Stories
Fairytales
Translations
Criticism and discourses
Studies and analyses
Educational games
Proverbs
Great men according to Toumanian

ՔՆՆԱԴԱՏՈԻԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականությունը, տպագրական խոսքը մի անհատի, մի ժողովրդի, մի ազգի հոգեկան կարողությունն է, որ հանդես է հանում: Եթե այդ անհատը, կամ ժողովուրդը ունի բարոյական մի կոչում, կյանքի մի վսեմ խորհուրդ, յուր մեջ կրում է աստվածային տարր, նրա խոսքն էլ, անշուշտ կլինի արտահայտություն մաքրության, վեհության, ճշմարտության, բանական, անկաշառ դատողությունների, անկեղծ ու վսեմ մտածմունքների և գեղեցիկ զգացմունքների:
Հովհ. Թումանյան «Մամուլ», 1899թ.

Իբրև մանկագիր, բանաստեղծ, հրապարակախոս Թումանյանը բազմիցս հանդես է եկել ժամանակի մամուլի էջերում: Նա ասպարեզ մտավ 1887 թ. օգոստոսի 15-ին, «Նոր-Դար» օրաթերթում անստորագիր «Մի ավանդություն» (Դսեղ գյուղի ընդհանուր նկարագրությամբ և գյուղացիների նիստ ու կացի մասին) հոդվածով:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ (1887-1922թթ.) ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ, ԵՐԿԵՐԻ, ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ` ԸՍՏ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ԺԱՆՐԻ

1.«Մի ավանդություն», Հովհ. Թումանյանի առաջին գրավոր ելույթն է, տպագրվել է անստորագիր, Նոր-Դար օրաթերթ, 1887, N-136

2.Մոճոռյան Պետրոս «Բանաստեղծություններ», Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1892, N-10

3.Խորենացու «Տենչայր Սաթենիկ» հատվածի առթիվ, Հորիզոն հանդես, Թիֆլիս, 1894, էջ 168-176

4.Բորչալվում, Հորիզոն հանդես, էջ 149-167

5.Հրատարակչական ընկերության «Լոտոն» , Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1895, N-149

6.Արգելքներ, Մշակ, 1896, N-104

7.«Համլետ», ողբերգություն Շեքսպիրի, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1896, NN-40,41,43,44,45, «Մատենախոսություն բաժնում»

8.Նամակ խմբագրության, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1897, N-4

9.Նամակ խմբագրության, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-12

10.Ընդդիմախոսություն, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-14

11.Իմ հաշիվը հրատարակչական ընկերության հետ, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-16

12.Նամակ խմբագրին, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1897, N-16

13.Բարձրաքաշ Ս. Գրիքորի վանքը, «Արաքս», գրական-գեղարվեստական պատկերազարդ հանդեսի երկրորդ գրքում, «Տեղացի» ստորագրությամբ

14.Тифлисский уезд, 25-го июля, Новое обозрение, 1898, N-5004

15.“Нам сообщают”, “Новое обозрение”, 1898, N-5018

16.“В дополнении ко вчерашнему…”, Новое обозрение, 1898, N-5019

17.Дерзкий грабеж близ Аджикенда, Новое обозрение, 1898, N-5021

18.Еще о разбое близ Аджикенда, Новое обозрение, 1898, N-5024

19.О преследовании разбойников в Казахском уезде, Новое обозрение, 1898, N-5031

20.Ограбление близ селения Кизил-Аджило, Новое обозрение, 1898, N-5037

21.“В понедельник, 14-ог сентября…”, Новое обозрение, 1898, N-5051

22.Шулаверы, 18-го сентября, Новое обозрение, 1898, N-5056

23.«Տաղանդ և բթամտություն», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1898, N-49

24.«Մեր գրական վարք ու բարքից», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-13

25. «Ընդդիմախոսություն», Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1899, N-26

26.Շեքսպիր, Համլետ, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1900, N-9

27.Գրողի բողոքը, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1902, N-10

28.Քառասուն տարի, Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս, 1902, N-11

29.«Աղայանց» (Ղ. Աղայանի գրական-մանկավարժական գործունեության 40-ամյակի առթիվ), Տարազ շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1911, N-5-6

30.Նամակ խմբագրության, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1904, N-262

31.Պ. Նիկ. Տեր-Ղևոնդյանը և իմ «Շունն ու կատուն», Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1904, N-278

32.Լոռուց, Արաշալույս օրաթերթ, Թիֆլիս, 1906, N-8

33.Լոռեցիների կոչը, Արաշալույս օրաթերթ, Թիֆլիս, 1906, N-36

34.Անկեղծ չենք, «Փայլակ», Թիֆլիս, 1907, N-6

35.Թյուրիմացության պատճառով, Ժայռ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1907, N-22

36.Նամակ խմբագրության, Խարիսխ օրաթերթ, Թիֆլիս,1907, N-8

37.«Վիրավորական հարգանք», (Պերճ Պռոշյանի թաղման առթիվ), Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1907, N-17

38.Հայոց ազգային կենտրոնական գրադարան Թիֆլիսում, Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1908, N-41

39.Հայոց նոր գրականության հիսնամյակը, Վտակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1908, N-119

40.Ո´չ գրական ոչնչությունները քննադատ,(Ռ. Դրամբյանի «Գրական մեծությունները բանագող» հոդվածի դեմ), Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1909, N-169-170

41.Թյուրիմացության մութի մեջ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1909, N-40

42.Հոբելյանների դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1909, N-54

43.Մեծ ցավը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-55

44.Ձևն ու հոգին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-9

45.Մի երկու խորհուրդ մեր գավառական մամուլին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-26

46.Ռուսահայ գրողներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-37

47.Բողոքի դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-75

48.«Համլետ»-ի չարչարանքի շաբաթը Թիֆլիսում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-80

49.Տխուր Գ. Վ.-ն,(Մշակի աշխատակից Գրիգոր Վարդանյանի «Տխուր փաստեր» հոդվածի դեմ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-83

50.Հայատառ թուրքերենը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-86

51.Հայի ոգին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-91

52.Ուղղված «Վերք Հայաստանին», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-96

53.Մշակի պարոն Գ. Վ.-ին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-98

54.Թե ինչպես իմ «Անբախտ վաճառականները» դարձավ “Американская”, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-99

55.Լեզվական փոխառությունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-103

56.Մեծ խնդիր, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-120

57.«Ազատ են…» Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-121

58.Կեղտոտ մամուլ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-122

59.«Մուղնու ծխականին», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-123

60.3 Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, кн.XII, СПБ, 1910, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-125

61.Վարագու հոբելանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-126

62.Հայ ուսուցչի դատը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-127

63.Դառնացած ժողովուրդ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-130

64.Հայերեն չգիտեն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-131

65.Ելքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-133

66.Պատճառը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-134

67.Հ. Առաքելյանը և Գր. Արծրունու գլխարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-136

68.Ընդհանուր ուսուցչական խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-139

69.Հայոց կաթողիկոսի այցը Կովկասի փոխարքային, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-140

70.Ուղղագրության մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-142

71.Վռազ պատասխան պարոն Ա. Մեղրյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-173

72.Շնորհավորում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-208

73.Մեր հրատարակչական ընկերությունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-218

74.«Հայ ժողովուրդը հեղափոխական», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-219

75.Վրիժառության ախտը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-220

76.Ամսագրի կարիքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-221

77.Մեր մամուլն ու իր ընթերցողը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-223

78.Թիֆլիսի թեմական ժողովը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-224

79.Ազգագրական գործը մեզանում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-229

80.Հայոց թատրոնի բացումը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-230

81.Չար վերաբերմունք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-231

82.Քաղաքականությունը և մենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-237

83.Հայ ուսուցչի ռոճիկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-239

84.Նորերի համար, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-242

85.Դատապարտում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-245

86.Լ.Ն. Տոլստոյի մահվան առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-249

87.Լև Տոլստոյ, Հասկեր օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-11

88.Շիրվանզադեի հոբելյանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-253

89.Անարդար որոշում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-260

90.Ամենքը միասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-266

91.Էջմիածնի ցավը (կաթողիկոս Մատթեոս Իզմիրլյանի մահվան կապակցությամբ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-277

92.Խրիմյան և Իզմիրլյան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-278

93.Չպաշտպանենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-279

94.Ազնիվ մարդը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-281

95.Մեծերից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-284

96.Հ. Առաքյալները և Էջմիածնի վերջին դեպքերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-290, 291, 293

97.Բաց նամակ պարոն Առաքելյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1910, N-292

98.Հայ գրողներին, Հորիզոն, 1911, N-1

99.«Մշակի» խմբագրությանը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-6

100.Դեպի դատարան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-11

101.Ճեմարանի և թեմական դպրոցների մասին Գր. Չալխուշյանի առաջարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-12, 13, 14

102.Հիմնավոր մեղադրանք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-17

103.Վայելուչ խոսակցություն պարոն Ա. Եզեկյանի հետ (Ի պատասխան Ա. Եզեկյանի «Հայհոյողը» հոդվածի)

104.Գավառական երեկույթներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-25

105.Պարոն Գր.Չալխուշյանի երկու խոսքի դեմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-30

106.Անցնենք տոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-47

107.Բարոյական օրենք, Հորիզոն, 1911, N-62

108.Պետք է խրախուսել, Հորիզոն, 1911, N-74

109.Մեծ և անմահ, Հորիզոն, 1911, N-75

110.Զգույշ պետք է լինել, Հորիզոն, 1911, N-87

111.Նաղաշ Հովնաթանը և նրա, Քուչակ Նահապետի ու Սայաթ-Նովայի սերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-90

112.Արևելքից արևմուտք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1911, N-101

113.Սիրելի Շիրվան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-108

114.Արձան Խաչատուր Աբովյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-5

115.Գրական ֆոնդ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-119

116.Կաթողիկոսական ընտրելիները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-199

117.«Մեծ մոլորեցնողը և ծանր հանցավորը», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-218

118.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-220

119.Պատասխան պարոն Կատոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-222

120.«Հովիտի» Կատոնին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-227

121.Ղ. Աղայանի երկերը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-238

122.Հին խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1911, N-240

123.«Հայոց պատմություն», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-71

124.Հայագիտության ազգային ֆոնդը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-91

125.Տխուր հիշողություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-130

126.Կոչ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-234

127.Կովկասի հայոց գրական ընկերությունն ու իր քննադատները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-234

128.Սայաթ-Նովայի շիրիմը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-259

129.Հրավիրելու իրավունք չկա, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-265

130.Վերջ պետք է լինի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-278

131.Ներածական խոսք հայ գրողների ընկերության առաջին երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-279

132.Եզրափակման խոսք հայ գրողների ընկերության առաջին երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1912, N-279

133.Մի՞թե դժվար է, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-1

134.Հայկական հարցն ու իր լուծումը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, NN-7,9,11,14

135.Մի բացատրություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-27

136.Անտեղի ու անպետք միջոց, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-30

137.Երկու մեծ թիֆլիսեցիներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913

138.Խոսք պատանի գրասերներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-59

139.Մահից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-61

140.Ավելի վատ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-64

141.Մի զարմանալի վարչության անդամ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-66

142.Հայոց ազգագրական ընկերության քարտուղարի և նրա վարմունքի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-74,75

143.«Մշակի» հանգստության համար, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-78

144.Զատկի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-81

145.Դպրոց և գրականություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-87

146.«Հովիտ» Ս. Հ.-ի քննադատականի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-95

147.Մի՞թե չեն կարող վերադառնալ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-96

148.Խոսք Րաֆֆու գերեզմանի վրա, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-99

149.Ազգային վերածնության մեծ կոչը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-110

150.Թ.Թորամանյանի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-113

151.Խոսք Ծերենցի մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-115

152.Հայոց դրամբյանիզմն ու ես, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-128,129,135

153.Փորձիչը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-140

154.Համազգային տոնը և «Մշակի» «Շ»-երը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-149

155.Իմ պատասխանն ու հարցը պարոն Գևորգ Հովսեփյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-154

156.Բաց նամակ“Тифлисский листок” թերթի խմբագիր պարոն Ալ Քիշմիշյանին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-214

157.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-216

158.Պետք է բարձրացնել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-218

159.Պատասխանից հետո, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-219

160.Դասագրքերի բարեփոխության խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-222

161.Հրեշավոր երևույթ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-225

162.Մեր համազգային հոբելյանը և դպրոցն ու գրականությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-229

163.Մեծ տոնը և հայ ուսուցիչն ու գրողը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-230

164.Հրավեր հայ գրողների կովկասյան ընկերության վարչությունից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-223

165.Հրավեր հայ գրողների կովկասյան ընկերության վարչությունից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-223

166.Ազնիվ ու անկեղծ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-233

167.Խոշոր հայը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-240

168.Ս. Զավարյանի բնավորության գծերից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-248

169.Հեղինակի իրավունքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-251

170.Բացման խոսք հայ գրողների ընկերության երեկույթին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-254

171.Անգիտակից թշնամիներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-272

172.Նամակ խմբագրութեան, Կովկասի լրաբեր օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-282

173.Հայ հեղինակի իրավունքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1913, N-289

174.Հ. Առաքելյանը հսկում է մատաղ սերնդի բարոյականության վրա (ուղղված է Հ. Առաքելյանի «Դուք անբարոյականացնում եք մատաղ սերունդը», Մշակ,1914, N-6 հոդվածի դեմ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-8,11

175.Թ. Թումանյանի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-19

176.Դոկումենտները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1914, N-31, 32

177.Թորամանյանի «Թնդանոթները», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-48

178.Լսենք ու պաշտպանենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-56

179.Մի պայծառ շիրիմ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս

180.Պետք է լսել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-114

181.Վերջին երեկույթը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-116

182.Կովկասյան էնցիկլոպեդիան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-133

183.Ազգերի պատերազն ու իրենց դյուցազունները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-194

184.Ապաշավանք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-205

185.Կովկասի մեծ որդեգիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-217

186.«Սրանով կհաղթես», Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-226

187.Մի «բացատրության» առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-229

188.Վերջին տագնապը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-233

189.Երրորդ զարկը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-242

190.Հին խոսք, Հորիզոնի հավելված օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-2

191.Զգաստություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1914, N-110

192.Մեր սրբազան հովիտները, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-68

193.Հայ գրողների ընկերության կոչը (պատկանում է Հ. Թումանյանի գրչին), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-85

194.Վան ու Երևան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-101

195.Դեպի մեծ կյանքը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-113

196.Կինն ու մահմեդական պետությունների անկումը, Խարիսխ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915 N-1

197.Հանգիստ ու լիքը հավատով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-166

198.Թանկ մարդու հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-224

199.Հիշողություններ Էջմիածնի որբանոցից, Լումա, մեկօրյա թերթ, 1915, N-1

200.Մի երկու վկայություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-238

201.Աղետ է, ոչ թե քաղաքականություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-246

202.Նոր «Դիվանի» առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-251

203.Քուչակ Նահապետի և Սայաթ-Նովայի ռուսերեն թարգմանությունների առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-266

204.Սա ճանապարհ չի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-274

205.Ողջունում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-7

206.Բացատրություն, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-10

207.Խոսք Վ. Բրյուսովի դասախոսության առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-11

208.Հայոց պատմությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-14

209.Համաշխարհային գրական տոնը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-38

210.Ողջունում ենք, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-69

211.Մ. Նալբանդյանի հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-72

212.Շեքսպիր և Սերվանտես, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-95

213.Խոսք արտասանված Շեքսպիրի մահվան 300-ամյակի առթիվ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-96

214.Գրկանությանը ազգային պաշտպանություն պետք է լինի, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-99,101,102,104

215.Գրական նկատողություններ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-108

216.Մի երկու խորհուրդ բարեգործական խորհուրդին, Համբավաբեր շաբաթաթերթ, Թիֆլիս,1916, N-21

217.Երկու բառ հայոց էպոսից, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-114

218.Ադամյանի օրերից (հիշողություն), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-122,124

219.Ինչ են ասում… Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-126

220.Ազգային պաշտպանության խնդիրը և Ղ. Աղայանը (Ղ. Աղայանի մահվան 5-րդ տարեդարձի առթիվ), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-135,136

221.Պետք է ընդունել, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-149

222.Մի երկու խոսք սերբ ժողովրդական էպոսի մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-152

223.Արևելքի նոր դարագլուխը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս,1916, N-160

224.Գրական երեկոներ, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-235

225.Հայոց գրական լեզվի խնդիրը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-268

226.Կարճ ու գեղեցիկ ճանապարհը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-271

227.Հայ երաժշտության մասին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-279

228.Հենրիկ Սենկևիչի հիշատակին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1916, N-288

229.Խոսք սկսնակ բանաստեղծներին, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-8

230.“Поэзия Армении” գրքի երկրորդ տպագրության առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-28

231.Գործի ենք անցնում, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-32

232.Էսօրվան ժողովրդի առիթով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-48

233.Հսկայի ազատությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-49

234.Վերջին ցանկությունը (Ալ. Ծատուրյանի մահվան առիթով), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-71

235.Նամակ խմբագրության, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-82

236.Հայաստանը պետք է խոսի, տպագրվել է Հայաստան օրաթերթում, 1917, N1

237.Հայկազյան ընկերությունը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-94

238.Ուղիղ ճանապարհը, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1917, N-111

239.Հայերեն գավառական բառարան, Գործ ամսագիր, Բաքու,1917, N-7-8

240.Приветствие армянского поэта Ов. Туманяна (ուղղված վրաց ժողովրդին)

241.Открытое письмо Сергею Городецкому “Кавказское слово” օրաթերթ, 1918, N-1

242.Что может делать Грузия, “Республика” օրաթերթ, 1918, N-194

243.Հանգցրեք հրդեհը, ռուսերեն տպագրվել է “Кавказское слово” օրաթերթ, 1918, N-72

244.Անդրանիկը և Ղարաքիլիսան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-158

245.Անդրանիկը և Ղարաքիլիսան, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-158

246.Հայ ժողովրդի կապը Գերմանիայի հետ, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-183

247.Վերջին տեղատվությունը, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս

248.Դիմում հայ ժողովրդին, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-29

249.Ելքը, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-92

250.Ձոն, տպագրվել է որպես առաջաբան «Հրազդան» գրական-գեղարվեստական ժողովածուի, Գիրք Ա, 1918, Թիֆլիս

251.Տիցիան Տաբիձեին, Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1918, N-18

252.Պատանեկության օրերից, (Ստեփան Զորյանի (Ռոստոմի) մահվան կապակցությամբ), Հառաջ օրաթերթ, 1919, Թիֆլիս, N-11

253.Խոսք իր հիսնամյա հոբելյանի առթիվ, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-41

254.Ի պատասխան Ստ. Զորյանի ողջույնի խոսքին, Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-39

255.Խոսք մատաղ սերնդին, Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-36

256.Հայրենակցություններին օժանդակելու անհրաժեշտությունը, Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1919, N-51

257.«Սաքարթվելոյի» խմբագրությանը (ի պատասխան ծննդյան 50-ամյակի առթիվ հղված շնորհավորանքի), տպ. Է 1919թ. մարտի 11-ին միաժամանակ Հառաջ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-46. Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, N-52. Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-54.

258.Օգնություն հայոց գրականությանը, 1919թ. մարտի 30, միաժամանակ Աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, N-62. Ժողովրդի ձայն օրաթերթ, Թիֆլիս, N-68. Մշակ օրաթերթ, Թիֆլիս, N-70

259.Մեր կյանքի հիմնական խնդիրը, «Մայրության և մանկության պաշտպանություն», ռուսերեն, վրացերեն և հայերեն միօրյա թերթում, 1919, Թիֆլիս

260.Հայ գրականության վիճակը, Գրական-գեղարվեստական ալմանախ, 1919, Գիրք 5

261.Ընդհանուր կամավոր տուրք, Աշխատանք օրաթերթ, 1920, N-16

262.Գնանք, (Վրաց գրականության և քնարերգության օրվա առթիվ), Նոր աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, 1920, N-26

263.Վրաց բանաստեղծությունը, Վրացերեն լեզվով տպագրվել է «Պոեզիայի օր» թերթում (վրաց Գրական ընկերության կողմից հրատարակած), 1920թ. մայիսի 7-ին

264.Светлые страницы, “Братство” հանդես, 1920, N-26

265.Օգնություն մայր Հայաստանին, Հայաստանի անկախության փոխառություն, մեկօրյա թերթ, 1920թ. օգոստոսի 2

266.Վերջին վատությունները, Նոր աշխատանք օրաթերթ, Թիֆլիս, 1920, N-148

267.Նամակ խմբագրության, «Հայ ժողովրդի երգիչը Խորհրդային Ռուսաստանին» վերնագրով, տպագրվել է Կովկասյան կոմունա պատի տպագիր լրագրի և Կարմիր Աստղ թերթի 1921 թ. մարտի 4-ի համարներում

268.Նամակ խմբագրության, Կոմունիստ օրաթերթ, Երևան, 1921, N-64

269.Հիրավի Աղայանը մեռավ (Աղայանի մահվան տասնամյակի առթիվ), Կարմիր աստղ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1921, N-100

270.Հայաստանի օգնության կոմիտե, Խորհրդային Հայաստան օրաթերթ, Երևան, 1921, N-182

271.Հայաստանի օգնության կոմիտեների առիթով, Հայաստանի օգնության կոմիտե միօրյա թերթ, 1921թ. հոկտեմբերի 16

271.Հայաստանի օգնության կոմիտեի հայտարարությունները, Կարմիր աստղ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1921, N-172

272.Սովից վատթարները, (Ի պատասխան Խորհրդային Ռուսաստանի մի քանի շրջաններում մոլեգնող սովի առթիվ արտասահմանյան մամուլում տպագրվող չարախինդ հոդվածների (տպ. Է հավելված), Մարտակոչ օրաթերթ, Թիֆլիս, 1923, N-41

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊՈԵՄՆԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (պոեմ)

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (հեքիաթ)

ԱՐՁԱԿ