/tangaran/works.php
mail ԳՐԵՔ ՄԵԶ
Page in Armenian Page in English
Հովհաննես Թումանյան
1869-1923

եՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ...ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐ28.09.14 / ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ-Նարինե ԹուխիկյանՍտեղծագործական կյանքի փուլերը
Բանաստեղծու-
թյուններ
Պոեմներ
Լեգենդներ և բալլադներ
Քառյակներ
Պատմվածքներ
Հեքիաթներ
Թարգմանություններ և փոխադրություններ
Քննադատություններ և հրապարակա-
խոսություններ
Ուսումնասիրու-
թյուններ
Հայրենագիտական խաղեր
Ասույթներ
Մեծերը Թումանյանի գնահատմամբ

1.«Դեպի անհունը», Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1903, N-11
2.«Հառաչանք»,հատված 1(29-108 տողեր), Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1893, N-3; հատված 2 (109-308 տողեր), Նոր հոսանք ամսագիր, Թիֆլիս, 1914, N-1
3.«Պոետն ու մուսան», Վտակ գրական-բանասիրական ժողովածու, Թիֆլիս, 1901, «Պոետն ու մուզան» վերնագրով` «Հատված» ենթավերնագրով
4.«Մի անհայտ պոեմի սկիզբը» («Ես վայր եմ իջնում Հայոց լեռներից…»), Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-243
5.«Սասունցի Դավիթը» (Ա մաս), Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1903, NN-2,3,4,5
6.«Թմկաբերդի առումը», («Աշուղի զրույցը» ենթավերնագրով), Մուրճ ամսագիր, Թիֆլիս, 1905, NN-1,2-3
7.«Հին կռիվը» 1-ին երգը («Տանը») իր նախերգանքով, Հորիզոն օրաթերթ, Թիֆլիս, 1915, N-243; 2-րդ երգը («Երկրում»), Ժամանակ թերթում, 1907, N-1
8.«Հազարան Բըլբուլ», Թումանյանի կենդանության օրոք տպ. Է միայն 2 գլուխ` ա)«Երգչի վիշտը», հատված, Նոր հոսանք ամսագիր, Թիֆլիս, 1914, N-4; բ) «Արեգը սև աշխարհքում», Հասկեր ամսագիր, 1914, N-5